FANDOM


Frateeeelli

Dei Booooo

Cupavaaaalleeeee

S'è deeestaaaaa

Della Luuunaaaa Scuuuuuura

S'è ciiinta la teeestaaa

Dov'è Luiiiiigiiiii?

Le pooorgaaaa il Poooltergust

Che aspiiiraaa i fantaaasmiiiii

Straaambic lo creò

Stringiamci a Gran Boo

Siam tutti non-morti

Stringiamci a Gran Boo

Siam tutti non morti

Siam tutti non morti

Siam tutti non morti

Siam tutti non morti

Re Boo ci chiamò!